Co je Evička?

Evidenční program sociálních služeb určený pro jakékoliv sociální služby nebo aktivity, kde potřebujete evidovat klienty a práci s nimi.

ON-line program nabízí možnost evidence klientů a výkonů (včetně náplně výkonu), zadávání individuálního plánu a osobního cíle a statistiky počtu výkonů a klientů za určité období v rámci jednotlivých služeb či zařízení, objednávkový systém pro pracovníky.

Uživatelsky velmi přívětivý – pracovat s ním se naučí kdokoliv.

Pro každý typ služby specifický MODUL. Nabídka modulů bude postupně narůstat. V této chvíli máme modul pro poradenské zařízení. Chystáme modul pro intervenční centrum. Modul je přizpůsoben potřebám konkrétní služby.

Další chystané moduly: pro práci s drogově závislými, sociálně aktivizační služba..
Máte zájem o existující modul? Napište nám: info@evicka2.info
Máte zájem o jiný modul? Napište nám: info@evicka2.info
Máte zájem o úpravu existujícího modulu? Toto je možné za poplatek. Napište nám: info@evicka2.info

Výhody on-line verze programu oproti pevné instalaci na 1 počítač:

 • průběžná aktualizace a plynulé zavádění dalších funkcí programu dle požadavků uživatelů.
 • možnost okamžitě řešit problémy programu.
 • možnost zadávat data z různých počítačů na různých místech.

Co náš program umožňuje:

 • Zadání nového klienta se zadáním údajů dle konkrétní potřeby
 • Editace klienta
 • Informace o dohodách s klientem s možností upozorňování na končící smlouvu
 • Evidenci klientů v individuálním projektu a mimo projekt
 • Evidenci klientů v péči OSPOD
 • Zařazení klientů do cílových skupin
 • Vedení individuálních plánů klienta
 • Evidence osobních cílů klienta
 • Průběžné hodnocení individuálních plánů klienta a supervize těchto plánů
 • Možnost ukončení práce s klientem
 • Zobrazení seznamu všech klientů, aktivních , ukončených
 • Možnost vyhledávat klienty
 • Evidence neuspokojených klientů
 • Možnost práce se skupinou klientů
 • Možnost práce s případy a evidence případů
 • Seznam výkonů – komu, kdo, kdy, délka výkonu, typ výkonu, téma výkonu, místo výkonu, čas na cestu, na psaní zprávy,a mnoho dalšího
 • Možnost setřídit výkony podle kterékoliv položky
 • Automatické zaznamenání zadavatele výkonu
 • Možnost výkony editovat
 • Statistiky dle klientů, výkonů, odborníků, časových rozmezí a dalších možností – v souladu s výkazem pro MPSV a dalšími výkazy
 • Možnost definovat vlastní typy výkonů a témata výkonu, místa výkonů, obce s rozšířenou působností, atd.
 • Možnost definovat nutnou délku výkonu - dělení výkonů na kontakty a výkony

Stupňovitá struktura:

 • majitel – vidí klienty, výkony a statistiky všech středisek – zadává správce středisek. Definuje názvy výkonů a kontaktů. Počet středisek dle domluvy. (např. vedoucí organizace)
 • správce – vidí klienty, výkony a statistiky svého střediska. Zadává zapisovatele – počet víceméně neomezen. Definuje povinnou minimální délku výkonu. (např. vedoucí střediska)
 • zapisovatel – vkládá klienty, výkony, individuální plány. Vidí statistiky svých klientů a výkonů. (např. odborník – sociální pracovník, psycholog, právník,..)

Další produkty

Evička ver. 1

Online evidenční program pro ambulantní služby - poradenství, krizovou pomoc.

Diagnostika škol

Online vyhodnocování dotazníků zjišťujících vztahy ve třídách.

Kontakt

775 938 070dotaz@evicka2.info